Drank maakt meer kapot dan je lief is

Drank maakt meer kapot dan je lief is

De bekende alcoholmatigingscampagne ‘Drank maakt meer kapot dan je lief is’ in nauwe samenwerking met reclamebureau BvH, waarmee ook succesvolle consumentencampagnes voor het Oranje Kruis zijn opgezet, zoals Eerste Hulp bij Sport(ongevallen) en Eerste Hulp bij Onderwijs(ongevallen). In dezelfde periode werden voor het Rode Kruis donorwervingscampagnes voor de Bloedbank opgezet en later advieswerk voor de landelijke stichting Sanguin.

Client Postbus 51

Category Advies en uitvoering

Date 7 februari 2017